Trivselstunden 4 april

trivselstunden april2018

Onsdag 4 april kl 13:00

”På tal om livet”
Biskop emeritus Esbjörn Hagberg talar.
Delar av Singoallakören medverkar.
Servering