Trivselstunden 3/10

trivselstunden okt 2018

Välkommen till Trivselstunden!
Onsdag 3/10 kl. 13:00.

Denna gång medverkar Lisa Walén, som visar egna bilder och berättar.
Servering.