Församlingsmöte 21 oktober

forsamlingsmote-okt 2018

Välkommen till församlingsmöte, söndag 21 oktober efter gudstjänsten!