Trivselstunden 7 november

trivselstunden nov 2018

Välkommen till Trivselstunden för dig som är dagledig.
Den 7 november talar Krister Hultberg på temat ”Därför tror jag på Guds Ord.”

Trivselsångarna medverkar. Servering.