Under sommaren, när vår pastor har semester, kommer några av församlingsledarna att ha jour för akuta ärenden och frågor.

v25 (15-21 juni) Annakarin Bye, 070-883 04 21
v26 (22-28 juni) Peter Ulveström, 076-827 21 22
v27 (29 juni-5 juli) Kicki Löfvenberg, 070-565 21 94
v28 (6-12 juli) Mikael Bergman, 070-969 00 50
v29 (13-19 juli) Elisabeth Rambrant, 070-336 06 30