Torsdagar blir tisdagar

Från och med idag (1 oktober) är det tisdagar klockan 18:30 som gäller för våra gemensamma bönekvällar. Vi har tidigare mötts på torsdagar, men vi tror att det finns mycket att vinna på att samla så många aktiviteter som möjligt i kyrkan till en och samma kväll.
Så välkommen med att be – tisdagar 18:30!

Trivselstunden med Rolf Nordström

Onsdagen den 2 oktober kl 13:30 samlas vi på nytt till ”Trivselstunden” – Enakyrkans samling för daglediga. Denna gång gästas vi av pastor Rolf Nordström.

Rolf har varit pastor inom Helgelseförbundet och var dess missionsföreståndare under många år. Han var också med och ledde sammanslagningen mellan Helgelseförbundet och Örebromissionen, det vi idag känner som Evangeliska Frikyrkan. Under en lång rad av år var Rolf Nordström också ”general” för Torpkonferensen.

När Rolf Nordström nu gästar oss kommer han att berätta om evangelisten Frank Mangs.

Församlingsmöte den 29/9

Nu på söndag den 29/9 är alla medlemmar välkomna till församlingsmöte efter gudstjänsten. Vi kommer bland annat att redovisa hur ekonomin ser ut och informera om vad som är på gång i vår församling. 
Varmt välkommen med!

Ledardag 5 oktober

Vi har många olika sorters ledare i Enakyrkan: församlingsledare, hemgruppsledare, lovsångsledare, barn- och ungdomsledare, rådsledare, teamledare… Listan kan göras väldigt lång!

Den 5 oktober inbjuder vi alla som på något sätt har ledaransvar i församlingen till en gemensam dag av undervisning, samtal, lovsång och bön. Vi vill också bjuda in dig som just nu inte har någon formell ledaruppgift men kanske anar att Gud kallar dig in i någon form av ledarskap.

Krister håller i ett par undervisningspass under dagen, det blir tid till samtal om ledarskapets utmaningar och glädje. Vi äter en enkel lunch tillsammans till självkostnadspris.

Vi börjar klockan 10:00 med en fika och räknar med att avsluta klockan 15:00.

Du är så välkommen att vara med!

Nyckeln till frihet – Galaterbrevet

Under slutet av september och hela oktober kommer vi att studera Galaterbrevet tillsammans i söndagsgudstjänsterna. Vi har kallat serien ”Nyckeln till frihet” – därför att det är exakt det Galaterbrevet handlar om!
Förbered dig gärna genom att läsa aktuellt kapitel/avsnitt i förväg!

15 september: kapitel 1
22 september: kapitel 2
29 september: kapitel 3
06 oktober: kapitel 4
13 oktober: kapitel 5:1-15
20 oktober: kapitel 5:16-26
27 oktober: kapitel 6

Låt kärleken leva!

Parrelationer behöver underhållas för att leva och utvecklas. Enakyrkan bjuder in till parrelationskurs där deltagarna får föreläsningar, praktiska råd och massor av samtalstid med varandra. Allt med syftet att få kärleken att leva och blomma.

Läs mer om kursen och anmäl er här!

Kickoff-helg med Tigleth Malkey 6-8 september

Missa inte höstens kickoff-helg!
Denna gång har vi med oss Tigleth Malkey, riksevangelist inom Pingströrelsen. Tigleth har varit pastor i Södertäljekyrkan och Hillsong och reser nu som inspiratör och evangelist inom Pingströrelsen. Vi har bett honom tala på temat ”Att dela sin tro i vardagen.”

Vi möts följande tider:
Fredag 6/9 19:00 Gudstjänst
Lördag 7/9 16:00 Knytkalas och fest!
Lördag 7/9 19:00 Gudstjänst
Söndag 8/9 11:00 Gudstjänst med kyrklunch

VARMT VÄLKOMMEN!

Trivselstunden 11/9 med Stanley Sjöberg

Välkommen till höstens första Trivselstund onsdagen den 11 september klockan 13:30.
Denna gång har vi glädjen att hälsa pastor Stanley Sjöberg välkommen till oss. I ett estradsamtal mellan pastor Stanley och Krister Hultberg kommer aktuella frågor att diskuteras på temat ”Sekulariseringens orsaker och omfattning – vårt ansvar och våra möjligheter till förändring”.
Servering.

Församlingsmöte 25/8

Välkommen till församlingsmöte efter gudstjänsten den 25/8.
Vi kommer bland annat att ta upp:
• Tjänsten som barn-&ungdomspastor
• Ekonomi
• Information om Kickoffhelgen, Äktenskapskurs & Mission

Sommarens tema: Psaltaren – The Soundtrack of our Lives

Sommaren 2019 studerar vi Psaltaren tillsammans i Enakyrkan.
Vi har kallat serien för ”The Soundtrack of our Lives.” Ett soundtrack är till exempel den musik som ackompanjerar en film eller teaterpjäs.  Psaltaren är på många sätt som ett ljudspår i våra liv. Här finns sånger och texter som speglar hela livet, med glädje, sorg, tacksamhet, besvikelse och frågor.

Martin Luther har sagt:
”Lägg Psaltaren framför dig; du kommer att se dig själv i den,
för här finns det sanna ’känn dig själv’ genom vilket du kan lära känna dig själv
såväl som den Gud som skapat allt.”

Förbered dig gärna för sommarens gudstjänster genom att läsa texterna i förväg!
Varmt välkommen!

Sommarens gudstjänster

02 juni
Psalm 1 – Krister Hultberg

09 juni
Psalm 146 – Peter Ulveström

16 juni
Psalm 73 – Peter Ulveström

23 juni
Psalm 91 – Krister Hultberg

30 juni
Psalm 103 – Stefan Vendelius

07 juli
Psalm 51 – Krister Hultberg

14 juli
Psalm 119 – Elisabeth Rambrant

21 juli
Psalm 139 – Peter Ulveström

28 juli
Psalm 107 – Aron Svernedal

04 augusti
Psalm 23 – Mikyas Kibede

11 augusti
Psalm 42 – Evelina Svernedal

18 augusti
Psalm 84 – Krister Hultberg

25 augusti
Psalm 8 – Krister Hultberg