Med anledning av corona

Kära vänner,


Vi lever i en turbulent tid. Många är oroliga för coronavirusets fortsatta spridning och vad det kommer att att föra med sig. I en tid som denna är det viktigt att inte tappa fotfästet eller drabbas av panik och fruktan.

Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Hebr 13:8


Det löftet har gällt i tvåtusen år och det gäller även idag! Oavsett vad som händer och vilka tider vi går igenom, har vi vår trygghet i Jesus Kristus. Vi har inga löften om att slippa svårigheter eller motgångar, men vi har löften om en Gud som står vid vår sida hur omvärlden än ser ut.

Kanske är det så att församlingens roll är än viktigare i tider som dessa. Vi bär på ett hopp, vi har funnit meningen med livet! Låt oss göra vad vi kan för att sprida det hoppet, lätta människors bördor och vara ljus i en mörk värld.

Vi ber för dig som känner oro. Vi ber för dig som är sjuk eller på andra sätt drabbas av virusets framfart. 

Självklart är det så att även vår verksamhet påverkas av coronautbrottet. Vi vill varken vara överandliga eller fyllda av fruktan och otro. Vi vill stå fasta i tron på Guds omsorg och samtidigt använda vårt förstånd och lyssna till den expertis som finns på de här områdena. Därför vill vi som församlingsledning förmedla följande:

Med anledning av coronaviruset

Enakyrkan tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten, Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer huvudsakligen att följa de rekommendationer som ges där.
Om situationen förvärras ytterligare och Folkhälsomyndigheten ger direktiv om att ställa in alla möten som inte är nödvändiga kommer vi att följa dessa direktiv. 

Allmänna förhållningsråd
Så länge risken för smitta bedöms hög tar vi inte i hand när vi hälsar på varandra i Enakyrkan. Vi kramar inte heller om varandra.

Gudstjänster och samlingar
Tillsvidare kommer vi att fortsätta fira gudstjänst och genomföra huvuddelen av våra andra planerade samlingar. Men eftersom Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning till ”mycket hög” uppmanas alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det betyder att vi vädjar till var och en med symptom, även milda, att hålla sig hemma och avstå från att närvara vid samlingar i Enakyrkan tillsvidare.

Nattvard
Vi kommer att fira nattvard i de samlingar där detta är planerat, närmast i gudstjänsten den 5 april och vid Getsemanestunden den 9 april. Utdelningen av bröd och vin blir dock något annorlunda än hur vi brukar göra:

  • nattvardstjänarna kommer att ge dig bröd i din utsträckta hand, du ska alltså inte själv ta bröd från fatet.
  • vi kommer enbart använda oss av särkalkar.


Vi fortsätter att ta del av den information myndigheterna ger, vilket innebär att vår planering för gudstjänster och samlingar kan komma att förändras med kort varsel. Enklast håller du dig uppdaterad genom vår hemsida.

//Församlingsledningen

Kallelse till årsmöte

Efter gudstjänsten den 29 mars bjuder vi på en enklare förtäring och därefter är det dags för församlingens årsmöte. På dagordningen står sedvanliga årsmötesärenden. Ekonomin för 2019 kommer att redovisas. Vi kommer att välja församlingsledning/styrelse, utse rådsledare, välja ledamöter i Förvaltningsrådet, revisorer samt styrelse för Enköping Hotell & Konferens AB (Kompassen).

Dagordning och övriga handlingar inför årsmötet kommer att skickas ut senare.
Varmt välkomna till årsmötet!

//Församlingsledningen

Trivselstunden med Abbi Åkvist – 4 år och slav

När Abbi var fyra år dog hennes pappa och mamman tvingades lämna bort henne.
Hos den nya familjen följde år av slavarbete och misshandel. Hon
hatade snart både dem och sin mor.
 ”Inte förrän jag mötte en annorlunda kärlek i Sverige förändrades allt”, säger Abbi.

Efter många år av både fysisk och psykisk misshandel kom Abbi så småningom till en adoptivfamilj i Sverige. Men de inre såren och hatet mot de som gjort hennes liv så fruktansvärt fanns kvar.

Hatet fyllde henne och band henne i många år. Ända tills den dag Abbi mötte en pastor som bad till Gud för henne.

– Där i mötet sköljdes mitt hat bort och jag kunde förlåta kvinnan som plågat mig alla år. I kärleken från Jesus fick jag kraft att förlåta. Jag blev fri.

Idag driver Abbi, tillsammans med maken Per, ett hjälparbete i Etiopien: Family Mercy House i Addis Abbeba. Med hjälp av faddrar i Sverige kunde de hyra ett helt hus, driva dagisverksamhet för barn samt utbilda ensamstående mammor. De lär sig sy och väva för att skapa och sälja schalar, baka bröd och praktisera i kaféer, lär sig nagelvård och frisöryrken för att kunna starta skönhetssalonger. Allt för att kunna starta egna småföretag.

Onsdagen den 4 mars gästas Trivselstunden av Abbi Åkvist. Missa inte tillfället att få lyssna till hennes dramatiska livshistoria!

Onsdag 4 mars kl. 13:30
Servering

Församlingsmöte 23 februari

Söndagen den 23 februari är du välkommen till församlingsmöte direkt efter gudstjänsten. Vi kommer bland annat att presentera namnförslag till församlingsledningen, förvaltningsrådet och seniorrådet inför årsmötet i mars.
Varmt välkommen med!

//Församlingsledningen

Romarbrevet

Romarbrevet är en av Nya Testamentets verkliga skatter! Här lägger Paulus fram det som är hans budskap – och han gör det kristallklart, uppmuntrande och utmanande.

Under åtta söndagar går vi tillsammans igenom den första hälften av detta mäktiga brev. Du kan förbereda dig genom att i förväg läsa de aktuella textavsnitten:

16 feb Rom 1:1-18 Introduktion & ”Jag skäms inte för evangeliet!”
23 feb Rom 1:18 – 2:23 ”Den värsta synden?”
01 mar Rom 3:21-26 ”Rättfärdig i Kristus”
08 mar Rom 4 ”Abrahams exempel”
15 mar Rom 5 ”Frid med Gud”
22 mar Rom 6 ”Det nya livet börjar med dopet”
29 mar Rom 7 ”Fräls mig från mig själv!”
05 apr Rom 8 ”Fri från fördömelse”

Trivselstunden 5 februari

Välkommen till årets första Trivselstund i Enakyrkan den 5 februari klockan 13:30. Denna gång får vi lyssna till Elsy Ekblom som berättar och visar bilder från en pilgrimsvandring i Spanien. Servering.

Församlingsmöte 26 januari

Du som är medlem i Enakyrkan är välkommen till Församlingsmöte efter gudstjänsten söndag 26/1. Vi kommer bland annat att redovisa det ekonomiska läget i församlingen.

//Församlingsledningen

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 2020

Den 18-25 januari pågår Ekumeniska böneveckan för kristen enhet i våra kyrkor. Vi möts då för gemensam bön i stadens olika kyrkor.

I år är det kristna på Malta som sammanställt materialet som används i samlingarna. Bibeltexten från Apostlagärningarna 27 handlar om hur aposteln Paulus led skeppsbrott och spolades iland på Malta. Fortfarande firas denna händelse av de kristna på ön, eftersom man räknar detta tillfälle som den dag evangeliet kom till dem.

Under böneveckan möts vi enligt följande schema:

18 jan lördag S:t Adai
19 jan söndag Vårfrukyrkan
20 jan måndag S:t Ilians Katolska kyrka
21 jan tisdag Enakyrkan
22 jan onsdag Västerledskyrkan
23 jan torsdag Vårfrukyrkan
24 jan fredag Västerledskyrkan
25 jan lördag Enakyrkan

Samtliga samlingar börjar kl. 19:00

Ledardag för alla ledare 1 februari

Precis som den förra ledardagen i höstas vill vi bjuda in alla som på något sätt har ledaransvar i församlingen till en gemensam dag av undervisning, samtal, lovsång och bön. Vi vill också välkomna dig som just nu inte har någon formell ledaruppgift men kanske anar att Gud kallar dig in i någon form av ledarskap.

Tid och plats: Lördagen den 1 februari kl. 10:00 – 14:00 i Lilla Salen, Kompassen
På programmet: Krister Hultberg talar om Coachande Ledarskap, Feedback och Utvärdering
Kompassens VD Lars-Åke Granath talar om Teambuilding. Vi tar också tid att be med och för varandra.
Anmälan: Eftersom vi äter en enkel lunch tillsammans behöver vi din anmälan.
Du anmäler dig här: Anmälan till Ledardagen
Kostnad: Lunchen serveras till självkostnadspris (räkna med cirka 50:-)

Du är så välkommen att vara med!
//Församlingsledningen

Daniel Alm på besök

Söndagen den 9 februari har vi glädjen att ha Pingströrelsens föreståndare Daniel Alm hos oss i Enakyrkan. Daniel är en mycket uppskattad predikant med en stark passion för Guds församling. Missa inte tillfället att få möta honom och lyssna till hans förkunnelse i Enakyrkan.