Trots allt! – gudstjänsttema i april

Under april kommer vi att predika utifrån Filipperbrevet.
Brevet till församlingen i Filippi brukar kallas ”glädjens brev” och visst är det fyllt av glädje och tacksamhet. Men det är inte en glättig och ytlig ”allt är så underbart”-typ av glädje.
Paulus sitter i fängelse när han skriver brevet. Den glädje som han talar om är en glädje ”trots allt!” En glädje som går utöver lyckosamma omständigheter.
En glädje som har sin källa och grund i Jesus.

Därför har vi kallat den här predikoserien ”Trots allt!”
Inte ett deppigt, hopplöst och uppgivet ”trots allt,” utan ett ”trots allt” fyllt av tro och hopp, präglat av en inställning att vad som än händer kommer Gud att fullborda sitt verk!

Följ med oss på denna spännande resa, och förbered dig gärna genom att läsa de olika kapitlen inför gudstjänsterna!

8 april   Filipperbrevet kap. 1 (och delar av bakgrunden i Apg 16) – Krister Hultberg
15 april Filipperbrevet kap. 2 – Elisabeth Rambrant
22 april Filipperbrevet kap. 3 – Krister Hultberg
29 april Filipperbrevet kap. 4 – Peter Ulveström

Trivselstunden 4 april

Onsdag 4 april kl 13:00

”På tal om livet”
Biskop emeritus Esbjörn Hagberg talar.
Delar av Singoallakören medverkar.
Servering

Påskhelgen

Detta händer under påskhelgen:

 • Skärtorsdag kl.19:00, Getsemanestund med nattvard.
 • Långfredag kl.11:00, Gudstjänst där Peter Ulveström predikar.
 • Påskdagen kl.11:00, Gudstjänst där Krister Hultberg predikar.

Vi ses!

Års– & administrationsmöte 25/3 2018

Du som är medlem i Enakyrkan är välkommen till församlingens års- och administrationsmöte efter gudstjänsten den 25 mars, då vi kommer att avhandla sedvanliga årsmötesärenden såsom årsredovisning, val av styrelse/församlingsledning med mera. Handlingar inför årsmötet kommer inom kort att skickas ut med e-post.

Varmt välkommen!

Trivselstunden 7 mars

David Ellgren berättar och visar bilder från projekt i Ecuador och Tanzania.
Istället för kaffepengar gör vi denna gång en insamling till barnhem i Tanzania.
Trivselsångarna sjunger. Servering.

Onsdag 7 mars kl. 13:00

Församlingsmöte den 11 februari

Välkommen till Församlingsmöte direkt efter gudstjänsten den 11 februari!

Ärende:
Under förra året var vi med och understödde Felicia Östman i hennes arbete på Sri Lanka. Nu kommer hon att resa ut i missionstjänst igen, denna gång till Etiopien.
Missionsrådet har redan beslutat att föreslå att vi som församling fortsätter att bidra till hennes underhåll under 2018. Nu har vi fått frågan om vi kan vara utsändande för Felicia. Församlingsledningen och Missionsrådet ställer sig positiva till detta, men eftersom det formellt handlar om en visstidsanställning, är det församlingen som fattar beslut i frågan.

Här följer Felicias egen presentation:

Hej!
Jag heter Felicia och är 24 år. Jag har en kallelse till mission och har på olika sätt redan fått växa i den kallelsen. I höst var jag i Sri Lanka och hjälpte starta upp och leda en ”Mission One Eleven” missionsbibelskola.

Den bana jag är på leder nu till södra Etiopien, närmare bestämt till staden Hawassa. Två amerikanska tjejer är redan på plats och inväntar mig som är den sista biten i vårt team som kommer, efter vad jag förstår, jobba med uppföljning i stammar söder om Hawassa. Detta kommer jag göra i tolv månader.

Vi kommer åka till byar som fått evangeliet inom de senaste tio åren – vi kommer hjälpa dem fortsätta sin vandring med Jesus, lära dem hur man lever som Jesu efterföljare och hur man bygger församling.

Jag har fått höra om en stor församling i en viss by, att en annan fortsatt ta evangeliet till sina grannbyar, men antar att vi också kommer bemöta mindre husförsamlingar som kämpar mer, och individer som behöver verktyg. Jag har fått hintar om att vi kommer vara i Hawassa en hel del också och förbereda eller bara missionera där. Dela Jesus med de vi möter både i stad och by och stam oavsett om de hört om Jesus innan eller inte.

Vi kommer vara med om massor vi inte väntar oss, och få göra mycket vi inte vet om på förhand och jag kan säkert säga att det kommer vara både häftigt, jobbigt, tungt och fantastiskt – allt i en salig röra.

Därför är jag så tacksam för er och era böner – att ni redan varit med och stöttat och bett för mig i Sri Lanka, men framför allt att ni väljer att fortsätta göra det in i nästa uppdrag. Tack. Ni lyfter upp mig och släpper loss bönens kraft när vi möter motstånd. Alla borde ha en församling som Enakyrkan i ryggen!

/Felicia

Trivselstunden 7 februari

”Vår egen” Agnes Johansson berättar och visar bilder från Hawaii.
Trivselsångarna medverkar. Servering.
Onsdag 7 februari kl. 13:00.

Välkomna!

Dags att tagga VinterChili 2018!

Vet du redan vad Chili är? Vet du inte? Känner du någon som varit på Chili, eller har du själv varit där och känner suget över att gå igen?

Oavsett vilken anledning eller tankar du har om Chili så är detta för DIG som går i högstadiet – det kommer bli grymt kul!!
Sista anmälningsdag är den 4:e februari, så passa på redan nu!

Hur du anmäler dig:

 1. Gå till din ledare i din församling, alternativt besök en kyrka (t.ex. Enakyrkan) och ta kontakt med någon där, eller besök Hjälmargårdens hemsida som du finner på punkt
 2. Anmäl dig på www.hjalmargardenlager.se, senast den 4/2 2018 som sagt.

Inbjudan till 24/7-bön

Visionen kommer att bli verklighet.
Det kommer att ske; det kommer lätt och det kommer snart.
Hur kan jag veta det? Därför att detta är skapelsens egen längtan.
Det är Andens rop, Guds egen dröm.
Vårt ’i morgon’ är Hans ’idag’. Vårt avlägsna hopp är Hans verklighet.
Och vår tafatta, viskande, trossvaga bön väcker upp ett dånande,
ekande och omskakande stort ’AMEN!’ från oräkneliga änglar, från trons hjältar,
från Kristus själv.

Så avslutas (fritt översatt) den ganska långa visionsförklaringen för den världsomspännande rörelsen ”24-7-prayer.” En rörelse som är grundad på en stark övertygelse om att vår bön gör skillnad!

Därför är det med stor glädje vi bjuder in till 24-7-bön i Enakyrkan.
Från klockan 13:00 söndagen den 21 januari, till klockan 13:00 söndagen den 28 januari står det speciella bönerummet öppet för alla som vill vara med och be för vår stad, för vårt land, för vår församling och för allt annat som Gud lägger på våra hjärtan.

Vi har delat upp de här dygnen i entimmes-pass. Du kan teckna dig för hur många timmar du vill på listan som sitter på väggen utanför kyrkans expedition. Du kan be ensam eller tillsammans med andra. Bönen sker i det bönerum som kommer att ställas i ordning i våra ungdomslokaler med ingång från Sandgatan. Tanken är alltså att du kommer till kyrkan för att be under ditt pass och vi får därmed en sammanhängande bönekedja under hela veckan. 168 timmar av sammanlänkade hjärtans bön!

Vi tror att den här veckan är viktig. Kanske den viktigaste under hela året!
Tillsammans söker vi Guds ansikte i början av det nya året. Ropar till Honom som har all makt att förändra, förvandla och förnya.

Och vår tafatta, viskande, (ibland) trossvaga bön väcker upp ett dånande, ekande och omskakande stort ’AMEN!’ från oräkneliga änglar, från trons hjältar,
från Kristus själv.

 

Filmen med hela visionen för 24/7-prayer:

BACK TO BASICS – en grundkurs i kristen tro

BACK TO BASICS är en grundkurs i kristen tro, anpassad för dig som är nyfiken på vad den kristna tron egentligen handlar om och för dig som är ny i tron. Den fungerar också utmärkt för dig som kanske varit en troende under längre tid men känner ett behov av att fräscha upp kunskaperna i vad det egentligen är vi tror på. Många som gått kursen har berättat att den hjälpt dem att enklare kunna formulera sin tro. Vi vill uppmuntra varje församlingsmedlem att gå kursen och bjuda med intresserade vänner!

Kursen, som är kostnadsfri, innehåller åtta lektioner med ämnen som:

 • Kraften i Guds kärlek
 • Frälst – vad är det?
 • Dopet
 • Den Helige Ande
 • Bönen
 • Att växa vidare i tron
 • Församlingen – del av något större
 • Det eviga hoppet

Varje lektionstillfälle består av ett kort föredrag, fika och samtal i smågrupper kring de ämnen som tagits upp.
Första tillfället är onsdagen den 24 januari kl. 19:00. Vi fortsätter sedan sju onsdagar till. För att få ut mesta möjliga av kursen bör du prioritera att vara med vid alla tillfällena!
Eftersom vi bjuder på fika är det nödvändigt att du anmäler dig. Du kan antingen maila din anmälan till krister.hultberg@enakyrkan.se, eller skriva upp dig på anmälningslistan som finns i kyrkan.

Varmt välkommen!