Jesus – Mänsklighetens Hopp

Kära församling,

Vintern har kommit till Mälardalen. USA har valt president och det är stora omvälvningar i världen. Mycket i tillvaron är föränderligt men fundamenten i församlingens liv står fast. Guds kärlek, Guds ord och Jesu nåd. Evangelium behöver förkunnas mer än någonsin. Församlingens uppgift är viktigare än någonsin. På söndag lyssnar vi till Peter som predikar utifrån Jesu ord ”Åt mig är given all makt”. Välkommen till alla de samlingar som ligger framför.

JESUS – MÄNSKLIGHETENS HOPP
En predikoserie utifrån Jesus egna ord
23/10 ”
Jag är med er alla dagar”

30/10 ”Utan mig kan ni inget göra”
6/11 ”Var inte rädda”
13/11 ”Mig är given all makt”
20/11 ”Jag sänder er”