RIA 40 ÅR!

RIA 40 ÅR!

Den 12/11 bjuds det till högtidsgudstjänst i Enakyrkan klockan 17.00. Det är många från våra olika kyrkor som under dessa år, på olika sätt, varit engagerade i RIA-Hela Människans utåtriktade sociala arbete. Detta vill vi fira och tacka Gud för. Medverkan av präster och pastorer från de olika församlingarna i Enköping. Efter gudstjänsten blir det en måltid och mingel för inbjudna gäster.