EU-migrantträffarna startar

Lördagen den 14 oktober börjar vi igen med träffar för EU-migranter. Därefter fortsätter vi den 28 oktober, 11 november, 25 november samt 9 december.
Vill du veta mer om dessa träffar eller vara med och hjälpa till, är du välkommen att kontakta expeditionen.