Inbjudan till 24/7-bön

Visionen kommer att bli verklighet.
Det kommer att ske; det kommer lätt och det kommer snart.
Hur kan jag veta det? Därför att detta är skapelsens egen längtan.
Det är Andens rop, Guds egen dröm.
Vårt ’i morgon’ är Hans ’idag’. Vårt avlägsna hopp är Hans verklighet.
Och vår tafatta, viskande, trossvaga bön väcker upp ett dånande,
ekande och omskakande stort ’AMEN!’ från oräkneliga änglar, från trons hjältar,
från Kristus själv.

Så avslutas (fritt översatt) den ganska långa visionsförklaringen för den världsomspännande rörelsen ”24-7-prayer.” En rörelse som är grundad på en stark övertygelse om att vår bön gör skillnad!

Därför är det med stor glädje vi bjuder in till 24-7-bön i Enakyrkan.
Från klockan 13:00 söndagen den 21 januari, till klockan 13:00 söndagen den 28 januari står det speciella bönerummet öppet för alla som vill vara med och be för vår stad, för vårt land, för vår församling och för allt annat som Gud lägger på våra hjärtan.

Vi har delat upp de här dygnen i entimmes-pass. Du kan teckna dig för hur många timmar du vill på listan som sitter på väggen utanför kyrkans expedition. Du kan be ensam eller tillsammans med andra. Bönen sker i det bönerum som kommer att ställas i ordning i våra ungdomslokaler med ingång från Sandgatan. Tanken är alltså att du kommer till kyrkan för att be under ditt pass och vi får därmed en sammanhängande bönekedja under hela veckan. 168 timmar av sammanlänkade hjärtans bön!

Vi tror att den här veckan är viktig. Kanske den viktigaste under hela året!
Tillsammans söker vi Guds ansikte i början av det nya året. Ropar till Honom som har all makt att förändra, förvandla och förnya.

Och vår tafatta, viskande, (ibland) trossvaga bön väcker upp ett dånande, ekande och omskakande stort ’AMEN!’ från oräkneliga änglar, från trons hjältar,
från Kristus själv.

 

Filmen med hela visionen för 24/7-prayer: