Församlingsmöte den 11 februari

Välkommen till Församlingsmöte direkt efter gudstjänsten den 11 februari!

Ärende:
Under förra året var vi med och understödde Felicia Östman i hennes arbete på Sri Lanka. Nu kommer hon att resa ut i missionstjänst igen, denna gång till Etiopien.
Missionsrådet har redan beslutat att föreslå att vi som församling fortsätter att bidra till hennes underhåll under 2018. Nu har vi fått frågan om vi kan vara utsändande för Felicia. Församlingsledningen och Missionsrådet ställer sig positiva till detta, men eftersom det formellt handlar om en visstidsanställning, är det församlingen som fattar beslut i frågan.

Här följer Felicias egen presentation:

Hej!
Jag heter Felicia och är 24 år. Jag har en kallelse till mission och har på olika sätt redan fått växa i den kallelsen. I höst var jag i Sri Lanka och hjälpte starta upp och leda en “Mission One Eleven” missionsbibelskola.

Den bana jag är på leder nu till södra Etiopien, närmare bestämt till staden Hawassa. Två amerikanska tjejer är redan på plats och inväntar mig som är den sista biten i vårt team som kommer, efter vad jag förstår, jobba med uppföljning i stammar söder om Hawassa. Detta kommer jag göra i tolv månader.

Vi kommer åka till byar som fått evangeliet inom de senaste tio åren – vi kommer hjälpa dem fortsätta sin vandring med Jesus, lära dem hur man lever som Jesu efterföljare och hur man bygger församling.

Jag har fått höra om en stor församling i en viss by, att en annan fortsatt ta evangeliet till sina grannbyar, men antar att vi också kommer bemöta mindre husförsamlingar som kämpar mer, och individer som behöver verktyg. Jag har fått hintar om att vi kommer vara i Hawassa en hel del också och förbereda eller bara missionera där. Dela Jesus med de vi möter både i stad och by och stam oavsett om de hört om Jesus innan eller inte.

Vi kommer vara med om massor vi inte väntar oss, och få göra mycket vi inte vet om på förhand och jag kan säkert säga att det kommer vara både häftigt, jobbigt, tungt och fantastiskt – allt i en salig röra.

Därför är jag så tacksam för er och era böner – att ni redan varit med och stöttat och bett för mig i Sri Lanka, men framför allt att ni väljer att fortsätta göra det in i nästa uppdrag. Tack. Ni lyfter upp mig och släpper loss bönens kraft när vi möter motstånd. Alla borde ha en församling som Enakyrkan i ryggen!

/Felicia