Års– & administrationsmöte 25/3 2018

Du som är medlem i Enakyrkan är välkommen till församlingens års- och administrationsmöte efter gudstjänsten den 25 mars, då vi kommer att avhandla sedvanliga årsmötesärenden såsom årsredovisning, val av styrelse/församlingsledning med mera. Handlingar inför årsmötet kommer inom kort att skickas ut med e-post.

Varmt välkommen!