Trivselstunden 7 mars

David Ellgren berättar och visar bilder från projekt i Ecuador och Tanzania.
Istället för kaffepengar gör vi denna gång en insamling till barnhem i Tanzania.
Trivselsångarna sjunger. Servering.

Onsdag 7 mars kl. 13:00