Trivselstundens våravslutning

Torsdagen den 3 maj kl.12:30 i Härkeberga kyrka
(Observera dag och tid!)

Vi inleder med en andakt i kyrkan som leds av pastor Krister Hultberg. Organist: Pär Lind.
Därefter servering i Gillestugan där Trivselsångarna medverkar.