Trots allt! – gudstjänsttema i april

Under april kommer vi att predika utifrån Filipperbrevet.
Brevet till församlingen i Filippi brukar kallas ”glädjens brev” och visst är det fyllt av glädje och tacksamhet. Men det är inte en glättig och ytlig ”allt är så underbart”-typ av glädje.
Paulus sitter i fängelse när han skriver brevet. Den glädje som han talar om är en glädje ”trots allt!” En glädje som går utöver lyckosamma omständigheter.
En glädje som har sin källa och grund i Jesus.

Därför har vi kallat den här predikoserien ”Trots allt!”
Inte ett deppigt, hopplöst och uppgivet ”trots allt,” utan ett ”trots allt” fyllt av tro och hopp, präglat av en inställning att vad som än händer kommer Gud att fullborda sitt verk!

Följ med oss på denna spännande resa, och förbered dig gärna genom att läsa de olika kapitlen inför gudstjänsterna!

8 april   Filipperbrevet kap. 1 (och delar av bakgrunden i Apg 16) – Krister Hultberg
15 april Filipperbrevet kap. 2 – Elisabeth Rambrant
22 april Filipperbrevet kap. 3 – Krister Hultberg
29 april Filipperbrevet kap. 4 – Peter Ulveström