Trivselstunden med Ingvar Holmberg

Onsdag 12/9 kl 13.00

Pastor Ingvar Holmberg medverkar med egna sånger och berättelser.
Servering.