Församlingsmöte 21 oktober

Välkommen till församlingsmöte, söndag 21 oktober efter gudstjänsten!