Församlingsmöte 16 december

Samtliga medlemmar i Enakyrkan inbjuds till Församlingsmöte direkt efter gudstjänsten den 16 december.
Utöver sedvanliga ärenden kommer följande ärenden att tas upp:

  • Information angående Skatteverkets beslut
  • Beslut om upptagande av lån
  • Beslut om underhåll till missionärer

Varmt välkomna!