Församlingsmöte 20 januari

Du som är medlem i Enakyrkan är välkommen till Församlingsmöte efter gudstjänsten den 20 januari.
Utöver sedvanliga frågor som ekonomi och planering, kommer vi att välja ny extern revisor då den nuvarande revisorn slutar sin tjänst.
Det blir också information kring de lån som tidigare beslutats att uppta.

Varmt välkommen!