Intro:Församling – för dig som vill bli medlem i Enakyrkan

Första söndagen varje månad håller vi en genomgång av församlingens vision och värderingar. Vi berättar om vad man som medlem kan förvänta sig av församlingen och dess ledning, men också vad församlingen förväntar sig av sina medlemmar.
Samlingen hålls direkt efter gudstjänsten. Vi tar med oss en kopp kaffe och sätter oss i ett av konferensrummen. Ingen föranmälan behövs, det är bara att hänga på!
Du kommer självklart få tillfälle att ställa de frågor du har om församlingen.
Samlingen tar cirka 30-45 minuter (beroende på hur många frågor som kommer upp.)
Varmt välkommen!