Pelle Hörnmark predikar i Enakyrkan

Söndagen den 13 januari har vi glädjen att möta en kär vän i Enakyrkan. Pelle Hörnmark, som varit vakanspastor i vår församling predikar i förmiddagens gudstjänst. Pelle är numera missionär med Europa som arbetsfält. Dessutom är han ordförande för den Europeiska Pingstgemenskapen (EPF).
Varmt välkomna!