Tema i mars: Kristus är nog!

Under mars månad kommer vi att studera Kolossebrevet tillsammans i Enakyrkan. Vi har valt att göra det under temat “Kristus är nog!”
Budskapet Paulus vill förmedla genom sitt brev till församlingen i Kolosse är just detta. Den Jesus Kristus är och det han har gjort är tillräckligt. Inget annat behövs!
Förbered dig gärna inför söndagarnas gudstjänster genom att läsa följande texter:

3 mars: Introduktion & “Att leva värdigt Herren” – Kol 1:9-12
10 mars: “I Sonens Rike” – Kol 1:13-29
17 mars: “Rotad och grundad i Kristus” – Kol 2:6-15
24 mars: “Friheten i Kristus” – Kol 2:16-23
31 mars: “Ett nytt sätt att leva” – Kol 3:1-17, 4:1-6