Års- och administrationsmöte den 31 mars 2019

Samtliga medlemmar i Enakyrkan kallas härmed till års- och administrationsmöte söndagen den 31 mars kl. 13:00 (efter gudstjänsten.)
På dagordningen, som skickas ut via e-post, står sedvanliga ärenden som årsredovisning, val av styrelse, revisorer och rådsledare med mera.
Varmt välkomna!