Trivselstunden 3 april

Välkommen till Trivselstunden den 3/4 kl.13:30
Krister Hultberg berättar och visar bilder från Etiopien.
Servering.