Församlingsmöte den 28/4

Du som är medlem i Enakyrkan är varmt välkommen till Församlingsmöte efter gudstjänsten den 28 april.
På dagordningen finns bland annat:

  • Ekonomirapport
  • Information om sommarens gudstjänster
  • Information om församlingens policy ”Trygg församling”

Välkomna!