Påsk i Enakyrkan

Välkommen att fira påsk med oss i Enakyrkan!
Skärtorsdag 19:00 Getsemanestund med nattvard
Långfredag 17:00 Gudstjänst, Peter Ulveström predikar
Påskdagen 11:00 Gudstjänst, Krister Hultberg predikar