Trivselstundens våravslutning

Onsdagen den 8 maj träffas vi i Boglösa kyrka kl. 13:30 för Trivselstundens våravslutning.
Erika Cyrillus håller andakt och efteråt dricker vi kaffe i Församlingshemmet.
Varmt välkommen!