Bön för Sverige på Nationaldagen

På Nationaldagen den 6 juni samlas vi kl. 11:00 – 12:00 till bön för vårt land, vårt folk och vår stad.
Runt om i Sverige hålls under dagen bönesamlingar. Målet är att det i varje kommun ska hållas minst en bönesamling.
Varmt välkommen med att be för Sverige!