Konfa 2019

Du som börjar åttan är välkommen att konfirmera dig i Enakyrkan. Vi vill önska blivande konfirmander och föräldrar varmt välkomna till en informationsträff på Kompassen den 12 juni klockan 19.00

En eftermiddag i veckan brukar vi samlas för att studera grunderna iden kristna tron, vi har väldigt roligt och det är gott om tid att samtala, hänga och fika.
Konfirmationen är avgiftsfri men det avslutande lägret i London innebär en kostnad. Huvuddelen av den kostnaden brukar vi tjäna in genom olika projekt under året.

Välkommen till vår informationsträff!
Har du frågor redan nu går det bra att mejla Peter Ulveström, pastor i Enakyrkan: 
peter.ulvestrom@18.159.146.128