Sommargåvan 2019

Det händer mycket i Enakyrkan just nu. Vi möter nya människor i våra gudstjänster så gott som varje söndag. Många uttrycker glädje över den påtagliga gudsnärvaron, innerligheten och värmen i vår församling. Inför hösten vill vi stå rustade för att ta emot ännu fler människor, nå längre med evangeliet och betjäna fler. Det är ju vår längtan att ”göra Jesus känd, trodd och älskad av många fler!”

Samtidigt vet vi att sommaren ofta innebär en nedgång i givandet till församlingen. Det har förstås sina naturliga orsaker: vi är ju lite mer utspridda under sommarmånaderna och kanske inte har möjlighet att komma till gudstjänst lika ofta som annars.

I församlingsledningen har vi känt att vi skulle vilja uppmuntra till en extra satsning på givande till församlingen, så att kassan är välfylld när vi börjar höstterminen. Därför inbjuder vi till ”Sommargåvan 2019” – en insamling som vi gör under gudstjänsten den 26 maj. Vi kommer att genomföra insamlingen med lite extra fest och glädje. Det går att ge på alla de vanliga sätten – men vi ger också möjlighet att ge ett löfte om att sända in sin gåva vid ett senare tillfälle.

Be gärna över det här och fundera över vad du har möjlighet att bidra med. Insamlingen är naturligtvis helt frivillig, men vi tror att många vill vara med och ge till Guds verk!

Tack för att du är med!
//Församlingsledningen