Församlingsmöte 25/8

Välkommen till församlingsmöte efter gudstjänsten den 25/8.
Vi kommer bland annat att ta upp:
• Tjänsten som barn-&ungdomspastor
• Ekonomi
• Information om Kickoffhelgen, Äktenskapskurs & Mission