Trivselstunden 11/9 med Stanley Sjöberg

Välkommen till höstens första Trivselstund onsdagen den 11 september klockan 13:30.
Denna gång har vi glädjen att hälsa pastor Stanley Sjöberg välkommen till oss. I ett estradsamtal mellan pastor Stanley och Krister Hultberg kommer aktuella frågor att diskuteras på temat ”Sekulariseringens orsaker och omfattning – vårt ansvar och våra möjligheter till förändring”.
Servering.