Församlingsmöte den 29/9

Nu på söndag den 29/9 är alla medlemmar välkomna till församlingsmöte efter gudstjänsten. Vi kommer bland annat att redovisa hur ekonomin ser ut och informera om vad som är på gång i vår församling. 
Varmt välkommen med!