Ledardag 5 oktober

Vi har många olika sorters ledare i Enakyrkan: församlingsledare, hemgruppsledare, lovsångsledare, barn- och ungdomsledare, rådsledare, teamledare… Listan kan göras väldigt lång!

Den 5 oktober inbjuder vi alla som på något sätt har ledaransvar i församlingen till en gemensam dag av undervisning, samtal, lovsång och bön. Vi vill också bjuda in dig som just nu inte har någon formell ledaruppgift men kanske anar att Gud kallar dig in i någon form av ledarskap.

Krister håller i ett par undervisningspass under dagen, det blir tid till samtal om ledarskapets utmaningar och glädje. Vi äter en enkel lunch tillsammans till självkostnadspris.

Vi börjar klockan 10:00 med en fika och räknar med att avsluta klockan 15:00.

Du är så välkommen att vara med!