Trivselstunden 6 november

Onsdagen den 6 november kl 13:30 inbjuder vi dig som är dagledig till november månads Trivselstund. Denna gång gästas vi av Marie Lindholm, som är diakonihandläggare inom Equemeniakyrkan. Marie kommer att tala på temat ”Glimtar från mitt liv!”
Servering!
Varmt välkommen!