Trivselstunden med Rolf Nordström

Onsdagen den 2 oktober kl 13:30 samlas vi på nytt till “Trivselstunden” – Enakyrkans samling för daglediga. Denna gång gästas vi av pastor Rolf Nordström.

Rolf har varit pastor inom Helgelseförbundet och var dess missionsföreståndare under många år. Han var också med och ledde sammanslagningen mellan Helgelseförbundet och Örebromissionen, det vi idag känner som Evangeliska Frikyrkan. Under en lång rad av år var Rolf Nordström också “general” för Torpkonferensen.

När Rolf Nordström nu gästar oss kommer han att berätta om evangelisten Frank Mangs.