Det bästa för staden

I söndagsgudstjänsterna under november predikar vi över temat: ”Det bästa för staden”, grundat på texten från Jeremia 29:7

Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er.

Söndag 3 november: Krister Hultberg
Söndag 10 november: Calle Elfving
Söndag 17 november: Peter Ulveström
Söndag 24 november: Krister Hultberg