Ny serie i januari: Game Changers

Från 5 januari till 2 februari predikar vi över temat “Game Changers – attityder som kan förändra din värld.
En “Game Changer” är den där personen eller händelsen som fullständigt förändrar situationen. Vi kommer att tala om förhållningssätt och inställningar som påverkar både oss själva och vår omvärld.
Välkommen med!

05 januari: Gemenskap
12 januari: Förlåtelse
19 januari: Balans
26 januari: Frihet
02 februari: Mening