Församlingsmöte 26 januari

Du som är medlem i Enakyrkan är välkommen till Församlingsmöte efter gudstjänsten söndag 26/1. Vi kommer bland annat att redovisa det ekonomiska läget i församlingen.

//Församlingsledningen