Trivselstunden 5 februari

Välkommen till årets första Trivselstund i Enakyrkan den 5 februari klockan 13:30. Denna gång får vi lyssna till Elsy Ekblom som berättar och visar bilder från en pilgrimsvandring i Spanien. Servering.