Församlingsmöte 23 februari

Söndagen den 23 februari är du välkommen till församlingsmöte direkt efter gudstjänsten. Vi kommer bland annat att presentera namnförslag till församlingsledningen, förvaltningsrådet och seniorrådet inför årsmötet i mars.
Varmt välkommen med!

//Församlingsledningen