Romarbrevet

Romarbrevet är en av Nya Testamentets verkliga skatter! Här lägger Paulus fram det som är hans budskap – och han gör det kristallklart, uppmuntrande och utmanande.

Under åtta söndagar går vi tillsammans igenom den första hälften av detta mäktiga brev. Du kan förbereda dig genom att i förväg läsa de aktuella textavsnitten:

16 feb Rom 1:1-18 Introduktion & “Jag skäms inte för evangeliet!”
23 feb Rom 1:18 – 2:23 “Den värsta synden?”
01 mar Rom 3:21-26 “Rättfärdig i Kristus”
08 mar Rom 4 “Abrahams exempel”
15 mar Rom 5 “Frid med Gud”
22 mar Rom 6 “Det nya livet börjar med dopet”
29 mar Rom 7 “Fräls mig från mig själv!”
05 apr Rom 8 “Fri från fördömelse”