Med anledning av corona

Kära vänner,


Vi lever i en turbulent tid. Många är oroliga för coronavirusets fortsatta spridning och vad det kommer att att föra med sig. I en tid som denna är det viktigt att inte tappa fotfästet eller drabbas av panik och fruktan.

Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.

Hebr 13:8


Det löftet har gällt i tvåtusen år och det gäller även idag! Oavsett vad som händer och vilka tider vi går igenom, har vi vår trygghet i Jesus Kristus. Vi har inga löften om att slippa svårigheter eller motgångar, men vi har löften om en Gud som står vid vår sida hur omvärlden än ser ut.

Kanske är det så att församlingens roll är än viktigare i tider som dessa. Vi bär på ett hopp, vi har funnit meningen med livet! Låt oss göra vad vi kan för att sprida det hoppet, lätta människors bördor och vara ljus i en mörk värld.

Vi ber för dig som känner oro. Vi ber för dig som är sjuk eller på andra sätt drabbas av virusets framfart. 

Självklart är det så att även vår verksamhet påverkas av coronautbrottet. Vi vill varken vara överandliga eller fyllda av fruktan och otro. Vi vill stå fasta i tron på Guds omsorg och samtidigt använda vårt förstånd och lyssna till den expertis som finns på de här områdena. Därför vill vi som församlingsledning förmedla följande:

Med anledning av coronaviruset

Enakyrkan tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten, Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer huvudsakligen att följa de rekommendationer som ges där.
Om situationen förvärras ytterligare och Folkhälsomyndigheten ger direktiv om att ställa in alla möten som inte är nödvändiga kommer vi att följa dessa direktiv. 

Allmänna förhållningsråd
Så länge risken för smitta bedöms hög tar vi inte i hand när vi hälsar på varandra i Enakyrkan. Vi kramar inte heller om varandra.

Gudstjänster och samlingar
Tillsvidare kommer vi att fortsätta fira gudstjänst och genomföra huvuddelen av våra andra planerade samlingar. Men eftersom Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning till ”mycket hög” uppmanas alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det betyder att vi vädjar till var och en med symptom, även milda, att hålla sig hemma och avstå från att närvara vid samlingar i Enakyrkan tillsvidare.

Nattvard
Vi kommer att fira nattvard i de samlingar där detta är planerat, närmast i gudstjänsten den 5 april och vid Getsemanestunden den 9 april. Utdelningen av bröd och vin blir dock något annorlunda än hur vi brukar göra:

  • nattvardstjänarna kommer att ge dig bröd i din utsträckta hand, du ska alltså inte själv ta bröd från fatet.
  • vi kommer enbart använda oss av särkalkar.


Vi fortsätter att ta del av den information myndigheterna ger, vilket innebär att vår planering för gudstjänster och samlingar kan komma att förändras med kort varsel. Enklast håller du dig uppdaterad genom vår hemsida.

//Församlingsledningen