Nu ställer vi om till gudstjänst online!

Kära vänner,
efter noggrant övervägande har vi idag tagit beslut om att inte hålla gudstjänst nu på söndag. Det var inget lätt beslut att ta, men vi tror det är det bästa i det läge som råder.

Det finns framför allt två faktorer att ta hänsyn till i ett sådant här beslut. Dels handlar det om församlingens behov av att samlas, inte minst i tider av oro och osäkerhet. Dels handlar det om det samhällsansvar som åligger varje organisation, att inte bidra till ökad smittorisk eller utsätta människor för onödiga risker.

I en tid när myndigheterna uppmanar alla över 70 år att hålla sig hemma och i princip alla större arrangemang ställs in eller skjuts på framtiden, får vi nog låta den sistnämnda faktorn väga tyngst. Vi vill inte utsätta människor för onödiga risker! Vårt eget behov att mötas som församling får därmed underordnad betydelse.

Vad händer nu?

 • Vi kan fortfarande mötas i hemgrupperna, så länge den som har förkylnings– eller influensasymptom avstår från att delta.
   
 • Vi har förberett för att kunna videofilma predikan inför söndag. En länk till församlingens Youtube-kanal kommer att vara tillgänglig via hemsidan på söndag klockan 11. Samla gärna familjen eller hemgruppen och ta del av Guds Ord tillsammans.
   
 • Vi vill uppmuntra till att vi hör av oss till varandra via telefon, framför allt till våra äldre medlemmar. Kolla om någon behöver hjälp till exempel med att handla eller uträtta andra ärenden.
    
 • Tillsvidare fortsätter vi att samlas till bön på tisdagar kl. 18:30. Detta kan komma att ändras utifrån myndigheternas riktlinjer. Besked om förändringar kommer att finnas på hemsidan och meddelas via mail.
   
 • De två gånger som återstår av vårens Back to Basics kommer att genomföras. Också här gäller att du som har förkylnings– eller influensasymptom måste stanna hemma.

Låt oss be för församlingen, för varandra, för vår stad och vårt land. Många är oroliga och många företag och verksamheter är starkt påverkade av coronavirusets framfart. 

I allt detta får vi hålla blicken fäst vid Jesus – trons upphovsman och fullkomnare! Han har lovat att alltid vara med oss, oavsett omständigheter och världsläge!

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
Ps 139:5

Med önskan om Guds rika välsignelse,

Krister Hultberg
pastor & föreståndare