Förnyad kallelse till års- och administrationsmöte

Du som är medlem i Enakyrkan kallas härmed till årsmöte den 26 april klockan 12:30.
Vårt års- och adminstrationsmöte var från början planerat till den 29 mars och kallelse gick ut till medlemmarna. Sedan kom coronapandemin och myndigheternas restriktioner för offentliga samlingar. 

Vi valde då att öppna mötet den 29 mars, för att uppfylla våra stadgars skrivning att års-och administrationsmöte ska hållas före mars månads utgång. Den lilla grupp som var samlad då, beslutade direkt efter mötets öppnande att ajournera mötet till den 26 april klockan 12:30. Kallelse till årsmötet ska gå ut senast 14 dagar i förväg. Det är därför vi på nytt kallar till mötet på det här sättet.

Dessvärre finns det inte mycket som tyder på att myndigheternas restriktioner för offentliga samlingar kommer att hävas inom en snar framtid. Det mest troliga är att vi kommer tvingas behandla mötet på samma sätt ännu en gång – det vill säga att vi samlar en liten grupp som återupptar det ajournerade mötet, för att sedan ajournera det på nytt.

Skulle myndigheterna, mot förmodan, häva begränsningarna för offentliga samlingar kommer årsmötet hållas enligt denna kallelse.
I så fall kommer vi att skicka ut meddelande om detta så snart vi kan.
//Församlingsledningen