Jag är – ny serie predikningar

Vi går in i femte veckan av gudstjänster på nätet. Även om vi verkligen saknar att mötas som församling är vi tacksamma över att vi åtminstone har den här möjligheten. Statistiken över antalet unika tittare tyder på att vi har med oss en hel del människor som inte vanligtvis besöker våra gudstjänster. Be för dessa människor!
 
Den här helgen börjar vi predika över ett nytt tema som vi kallar ”Jag är…”.
I Gamla Testamentet presenterar Gud sig själv som ”Jag är”. Det finns en mängd tillägg till gudsnamnet, till exempel Herren din läkare, Herren din försörjare och Herren din frid. Vi kommer att lyfta fram några av dessa gudsnamn eftersom de förmedlar så mycket tröst och hopp, inte minst i den svåra tid vi nu upplever.

Krister Hultberg inleder serien med att tala om gudsnamnet JHWH och påminner om löftet ”en trofast Gud, utan svek” från 5 Mosebok 32:4.
Resten av serien ser ut så här:

26 april Herren den närvarande – Krister Hultberg
03 maj Herren min försörjare – Elisabeth Rambrant
10 maj Herren min herde – Peter Ulveström
17 maj Herren min frid – Krister Hultberg
24 maj Herren min läkare – Kristina Granath

Här kommer några tips inför er gudstjänst:

  • Låt det få bli gudstjänst när du tittar. Sätt av en bestämd tid på söndagen för veckans gudstjänst och gör inget annat under tiden. Ganska många i församlingen har bestämt sig för att hålla den vanliga tiden för gudstjänst klockan 11. Det finns en styrka i att veta att vi är många som är samlade just då, även om vi sitter på olika ställen.
  • Använd din bibel och följ med i texterna. Ha gärna en anteckningsbok och skriv ner det du känner är viktigt.
  • Var med i bönen. Varje onlinegudstjänst innehåller ett bönepass. Var aktiv i bön tillsammans med oss!
  • Är ni flera som tittar tillsammans: avsluta gärna med att be med och för varandra.