Kallelse till Års- och administrationsmötet

KALLELSE TILL ÅRS– OCH ADMINSTRATIONSMÖTE

Församlingens års- och administrationsmöte, som ajournerats ett par gånger kommer att hållas den 24 maj 2020 klockan 12:30.
Denna gång ajourneras inte mötet utan kommer att genomföras efter den sedvanliga dagordningen.

Anmälan

På grund av de rådande restriktionerna för samlingar behöver vi veta hur många som kommer att delta i årsmötet. Om antalet överstiger femtio kommer vi att ordna med överföring till en annan sal, så att alla kan följa med i diskussioner och beslut.
För att vara med på årsmötet måste du alltså anmäla dig i förväg.
OBS! Sista datum för anmälan är tisdag den 18 maj!

Anmälningsformuläret hittar du här:
ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD

Vad gäller för de som är 70+?

Den som är över 70 år, tillhör någon riskgrupp eller känner sig det minsta sjuk ska naturligtvis följa de regler och rekommendationer som myndigheterna fastslagit. Det innebär att vi avråder alla som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp att delta i mötet.

Medlem i församlingen som tillhör gruppen 70+ kommer att få brev med handlingar inför årsmötet och information om ombud som står till förfogande för denna grupp.

Handlingar

Ett mail med länkar till de aktuella dokumenten för årsmötet, såsom dagordning, årsberättelse, årsredovisning och förslag till val, har skickats ut via medlemsregistret.
Har du inte fått mailet, vänligen kontakta oss på info@18.159.146.128

Att hålla årsmöte på det här sättet med föranmälan och restriktioner är naturligtvis inte optimalt, men vi ser inga andra praktiska lösningar i det rådande läget och hoppas på din förståelse för att vi genomför mötet på det här sättet.

Vi önskar dig Guds rika välsignelse!
//Församlingsledningen