Sommarens gudstjänster

Vi kommer att fortsätta fira gudstjänst online under sommaren. Från och med söndagen den 7 juni blir temat ”Elva möten med Jesus.”
Texterna från evangelierna handlar om människor med helt olika bakgrund och med skilda behov, som får ett personligt möte med Jesus.

Vad händer med en människa som möter Jesus?
Hur möter Jesus människor?

I sommarens gudstjänster får vi bland andra följa Skeptikern Natanael, Teologen & den utstötta, En rik ung man, Två sörjande systrar, Sackeus och Lasarus.

Som vanligt hittar du söndagens onlinegudstjänst här på hemsidan under rubriken ”Gudstjänst Online” eller på Youtube (sök på ”Enakyrkan”).

Välkommen att fira gudstjänst med oss på nätet under sommaren!